Kennisfabriq ziet kansen om een prototype ‘Spraakgestuurd Expertsysteem’ te ontwikkelen voor gebruik in een industriële omgeving. Op een innovatieve wijze kan met de applicatie via spraak een expertsysteem aangestuurd worden in een industriële omgeving waarbij medewerkers de handen vrij houden om het werk op een veilige manier uit te voeren. Het prototype heeft een maatschappelijk belang om medewerkers zelfstandig te laten werken en te trainen.

In dit VIA-traject zal een innovatieve applicatie ‘Spraakgestuurd Expertsysteem’ (software) ontwikkeld worden. Voor het beoogde resultaat zal een spraakgestuurd expertsysteem ontwikkeld moeten worden dat de monteur op locatie kan gebruiken, in een industriële omgeving, op afgelegen (remote) locaties (met daarbij kans op minder goede internetontvangst, GSM), waarbij hij mondeling expertinformatie kan opvragen om de juiste handelingen uit te voeren.

Een voorwaarde daarbij is het ontwikkelen van een innovatief zelflerend systeem in het zoeken en vinden van de juiste informatie (eerstelijns support). Daarbij kan de monteur indien nodig een expert raadplegen (tweedelijns support). De expert beschikt ook over de juiste informatie (context) omdat de monteur de ‘job/klus’ eerst heeft gedownload, zijn handelingen heeft geregistreerd en daarbij ook de gebruikte materialen en gereedschappen.

De innovatie richt zich op de combinatie van softwareontwikkeling, ontwikkeling van een zelflerend systeem en ontwikkelingen op het gebied van signaalprocessing.

De hierboven genoemde activiteiten zijn mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Kijk voor meer informatie over subsidie mogelijkheden op www.snn.eu