Kennisfabriq start een ontwikkeltraject om communicatie in de zorg te verbeteren. Hiervoor zal Kennisfabriq een prototype Zorgverbeterbord ontwikkelen. Middels deze applicatie moet het voor medewerkers makkelijk worden om knelpunten op de werkvloer helder in kaart te brengen, moeten gevaarlijke situaties voorkomen worden en zal het bijdragen aan een efficiëntere werkwijze. Het geheel moet duidelijke verbeteringen opleveren op de werkvloer.

Het VIA-project is gericht op de ontwikkeling van een prototype Zorgverbeterbord, dat voldoet aan de AVG-richtlijnen en die gekoppeld is aan de RI&E. Binnen de zorg communiceert men veel en via diverse kanalen. Dit gebeurt niet altijd efficiënt en veilig en veelal zijn diverse apps niet geschikt voor zakelijk en vertrouwelijk gebruik. Daarbij zijn deze applicaties niet geschikt voor opvolging, escalatie (doorplaatsen naar een andere afdeling of manager) en om eerdere oplossingen van knelpunten te kunnen vinden (waar heeft dit probleem zich eerder voorgedaan, wat hebben we toen als oplossing bedacht, of heeft een ander team hier al een oplossing voor bedacht?).

Het nieuwe beoogde concept is een innovatieve progressive web app (PWA) die op geautomatiseerde wijze het werk voor de werknemers effectiever en gemakkelijker maakt. Op basis van big data-analyses moet er gezocht kunnen worden op oplossingen van knelpunten, zowel eigen historie als bij oplossingen van andere teams. Tevens wordt er gekeken naar de inzet van AI om slimme planningen te maken (ook bijvoorbeeld voor het gebruik van hulpmiddelen). Dit laatste dient om de efficiency van het personeel te verbeteren en de werkdruk van het personeel te verlagen.

De hierboven genoemde activiteiten zijn mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Kijk voor meer informatie over subsidie mogelijkheden op www.snn.eu